Monday, August 09, 2004

WANTED!!! dead or alive.
call 08124141xxx

2 comments:

hang said...

hhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbiiiiiikkiiiiiinnnn
aaaaqqqqqqqqqq
tttttteeeeeerrrrrrrrttttaaaaawwwaaaa
hhahahahhahahahhahahahahah

hang said...

hhhuuuauaaahahuuuuu
prend aq kok buka halaman kamu
aq musti tertwa terus....
hhuuhuhuhuhhhhuuuuuuuuaaaaaaaaaaa
prend kalaua fototo senyum donk...
huuhuhauhuaaaahuaaaaaaa
udah ah tertwanya, bikin nggak enak aja